Bóle kręgosłupa

Jak dotąd uważano, iż ból kręgosłupa (collumnae vertebralis) pojawiał się ponieważ wystąpiła istotna zmiana w strukturach kręgosłupa, często rozpoznawanych jako skolioza czy choroby krążka międzykręgowego. To pomyłka. Obecnie uważa się, iż to mechanizm neurologiczny jest przyczyną powstania i utrzymywania się bólu. Powoduje on aktywację transmisji bólu drogą korzeniową, co wyzwala kontrakcję mięśniową i zapalną. Czasem powyższa reakcja może powodować także zablokowanie lub uwięźnięcie korzenia (radix) nerwowego. Mechanizm ten, w perspektywie długofalowej, może wyzwalać zmiany struktur kręgosłupa takie jak przepukliny krążka międzykręgowego (hernia discus collumnae vertebralis) czy zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa (degeneratio articulationes columane vertebralis). Jednakże, w większości wspominanych wyżej przypadków, przyczyny zmian nie zostały jak do tej pory poznane i są klasyfikowane jako przyczyna zaburzeń mięśniowych lub przeciążeń.

Rodzi się więc pytanie: W jaki sposób powstaje ból kręgosłupa?

A – aktywowane są specyficzne zakończenia nerwowe znane jako „A” lub „C” (kapsaicyno-wrażliwe lub nerwy bólowe),
B – wspomniane zakończenia nerwowe aktywowane są w sytuacjach bólu, w punktach zapalnych oraz podczas skurczu mięśnia,
C – zostaje utworzone błędne koło, ponieważ powstały stan zapalny i skurcz mięśni utrzymują nerwy bólowe w stałej aktywności,
D - badania naukowe pokazują, iż jeśli aktywność włókien „A” i „C” utrzymuje się odpowiednio długo, powstaje biomechaniczny mechanizm utrzymujący aktywność przez nieskończony czas, oznacza to, iż mechanizm nie ustanie jeśli nie zostanie on przerwany przez działanie lecznicze. Skutkiem takiej sytuacji jest utrzymujący się ból, pomimo ustania oddziaływania czynnika inicjującego.

Efektywnym remedium na tego typu zdarzenia są gorsety lędźwiowe, piersiowo-lędźwiowe, ortezy ograniczające ruchomość kręgosłupa, które gwarantują odpowiednie podparcie lub odciążenie układu stabilizująco-podpierającego kręgosłup (mięśnie, więzadła i ścięgna).

Obejrzyj produkty, które mogą pomóc zmniejszyć dolegliwości związane z bólem kręgosłupa. Zobacz produkty

Powered by Quick.Cms | Design ProjektGraficzny.com